برای خلق یک خانواده فرهنگی
بیاید یکدیگر را بیشتر شناخته
و موثر ارتباط بر قرار کنیم

شبکه چیست


شبکه حامی،بستری است خدمات محور برای تسهیل گری در خلق یک ارتباط موثر با هدف رفع نیاز خانواده صنایع دستی و حامیان فرهنگ ایرانی ..... که در تلاش است پلی میان دوستاداران فرهنگ و هنر از دستاوردهای یک هنرمند تا تجربه خریدی با اصالت را به ارمغان آورد.

اهداف شبکه


  • ایجاد اقتصاد پایدار و رشد کسب و نمادهای فرهنگی.
  • شبکه سازی و خلق ارتباط پایدار و هدفمند میان فعالان صنایع فرهنگی.
  • تسهیلگری در شناسایی و رفع نیاز کسب و کارهای بومی.
  • ترویج هنر ایرانی و ماندگاری در ذهن دوستدارن هنر.
shabakehami@
یزد – پارک علم و فناوری
ساختمان ict – واحد i118
035-37335533